Werken met de Sensory Profile (herziene Nederlandse editie)

Werken met de Sensory Profile (herziene Nederlandse editie)

Bedrijf: Pearson Academy

Datum: 30-11-2018 - 10:00u tot 30-11-2018 - 16:00u

Plaats: Amsterdam

Link: https://www.pearsonacademy.nl/werken-met-de-sensory-profile-nl-herziene-nederlandse-editie

Beschrijving:

Prijs: € 235,00 inclusief trainingsmateriaal, het boek ‘Leven met sensaties’ en lunch, exclusief BTW.
Combinatie-aanbieding
: Sensory Profile-NL complete set en training voor € 440,00 in plaats van € 490,50 exclusief BTW. Bij aanmelding voor de training kunt u aangeven gebruik te willen maken van de aanbieding.

De Sensory Profile-NL is een uitgebreide oudervragenlijst, die belangrijke informatie vastlegt over de sensorische informatieverwerking van het kind. De training ‘Werken met de Sensory Profile-NL’ leert aan de hand van casussen en een uitgebreide theoretische onderbouwing hoe u deze vragenlijst optimaal kunt gebruiken en correct kunt interpreteren.

Inhoud

De training levert een aantal handvatten voor een optimaal gebruik van de Sensory Profile-NL. De achterliggende theorie over sensorische informatieverwerking van Winnie Dunn wordt uitgebreid behandeld en diverse casussen worden besproken. Hierbij komen nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de sensorische informatieverwerking aan de orde. Dit screeningsinstrument biedt veel verschillende niveau’s van interpretatie, waardoor een gedifferentieerd beeld van de prikkelverwerking ontstaat. Ook is er aandacht voor de afwegen van de resultaten ten behoeve van nadere diagnostiek en behandeling.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • afname en scoring
  • psychometrische achtergrond, validiteit en betrouwbaarheid
  • nieuw: Nederlandse normen en klinische groepen
  • recente ontwikkelingen SI
  • interpretatie: de verschillende niveaus, valkuilen
  • oefenen aan de hand van casuïstiek

Doelstelling

Aan het einde van de training is de cursist beter in staat de vele mogelijkheden van de SP-NL te benutten en afwegingen te maken ten aanzien van de interpretatie van de resultaten.

Doelgroep

De training is bedoeld voor kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en orthopedagogen.

Trainer

Deze training wordt gegeven door André Rietman.

Accreditatie

Accreditatie is verleend voor St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici):
Logopedisten (NVLF) 6 punten

Bijzonderheden

Bij deze training ontvangt u het boek ‘Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen’ van Winnie Dunn ter waarde van € 27,50.

Tevens is er een gratis webinar van André Rietman over Sensorische informatieverwerking beschikbaar, klik hier voor meer informatie.

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889