Verdiepingsmodule KNR/Logopedie

Verdiepingsmodule KNR/Logopedie

Bedrijf: Radboudumc Health Adacemy

Data:

Data
01-02-2019 - 08:30u tot 01-02-2019 - 17:10u
15-02-2019 - 08:30u tot 15-02-2019 - 17:10u
22-03-2019 - 08:30u tot 22-03-2019 - 17:10u
12-04-2019 - 08:30u tot 12-04-2019 - 17:10u
17-05-2019 - 08:30u tot 17-05-2019 - 17:10u
21-06-2019 - 08:30u tot 21-06-2019 - 17:10u

Plaats: Den Haag

Link: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/verdiepingsmodule-knr-logopedie

Beschrijving:

Aanbieder

Radboudumc Health Adacemy in samenwerking met de Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie

Doelgroep

Logopedisten die praktisch werkzaam zijn of gaan werken met kinderen met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP).

Inhoud

De Verdiepingsmodule KNR/Logopedie biedt verdieping specifiek voor logopedisten die werken met kinderen met CP. Het principe van motorisch leren en functioneel oefenen staat op de voorgrond.

Doel

Tijdens de module leren cursisten aan de hand van practical en evidence based kennis, hun handelen te onderbouwen, logopedische vaardigheden toe te passen en het praktisch behandelen van kinderen met een Cerebrale Parese in de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar. Ook het jonge kind (6 maanden tot 4 jaar) zal aanbod zal komen. Na deze module is de cursist in staat onderzoek te verrichten en logopedistische vaardigheden toe te passen op het gebied van slikken, eten en drinken, dysartrie en adem/stemgeving bij kinderen met een CP.

Opzet

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het contactonderwijs bestaat uit 6 dagen met afwisselend interactieve colleges, skills trainingen, casuïstiek en praktijksessies met kinderen. Hierbij wordt onder leiding van deskundige docenten de opgedane kennis direct naar de praktijk vertaald. Hierdoor wordt er binnen de logopedische professie diepgang bereikt. Daarnaast wordt zelfstudie verwacht van de deelnemers, met behulp van de Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit platform wordt gebruikt voor forumdiscussies, documenten down- en uploaden en het bekijken van videocasuïstiek. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel voor aanvang als tijdens de module voorbereidingsopdrachten maken, literatuur bestuderen en een portfolio bijhouden. Naast het contactonderwijs en de zelfstudie is het essentieel dat cursisten de mogelijkheid hebben om gedurende de cursusperiode te kunnen oefenen met de doelgroep. Zo kan men het geleerde direct implementeren in de eigen praktijk.

De leerlijn Kinderneurorevalidatie

De leerlijn verzorgt praktisch en interprofessioneel onderwijs voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die werken met kinderen en jongvolwassenen met centraal neurologische aandoeningen, in het bijzonder met Cerebrale Parese (CP). Voor meer informatie zie: www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/kinderneurorevalidatie-knr

Toelatingseisen

De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van de Module KNR, deze start in januari 2019. Voor meer informatie zie: www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/module-knr

Kosten

De kosten bedragen €1495,-

Data

Voor de module geleden de volgende data:

  • vrijdag 1 februari 2019; dag 1
  • vrijdag 15 februari 2019; dag 2
  • vrijdag 15 maart 2019; 1e roostervrije dag
  • vrijdag 22 maart 2019; dag 3
  • vrijdag 12 april 2019; dag 4
  • vrijdag 10 mei 2019; 2e roostervrije dag
  • vrijdag 17 mei 2019; dag 5
  • vrijdag 24 mei 2019; 3e roostervrije dag
  • vrijdag 21 juni 2019; dag 6

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij ADAP.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Sophia Revalidatie/De Witte Vogel (Den Haag).

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889