TRACE: Test Relaties Abstracte Concepten

TRACE: Test Relaties Abstracte Concepten

Datum: 19 februari 2019

Beschrijving:

Bespreking/recensie uit LM#1 2019

Evy VischBrink, 2016, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, € 307,00, ISBN 9789036815499

Het doel van de TRACE is het vaststellen van lichte woordvindproblemen bij patiënten met een lichte taalstoornis als gevolg van een hersenaandoening.

De test doet dit door het begrip van abstracte woorden te onderzoeken. De items van de test zijn gecontroleerd voor voorstelbaarheid en frequentie. De opgaven worden visueel aangeboden (ze mogen eventueel ook voorgelezen worden). De cliënt leest het doelwoord en de vier woorden waarmee het doelwoord gerelateerd kan worden. De cliënt kiest het woord dat in betekenis het meest met het doelwoord gerelateerd is. In de opgave staat het doelwoord, een correct antwoord, 2 semantisch verwante woorden en een ongerelateerd abstract zelfstandig naamwoord.

De TRACE is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten in logopediepraktijken, revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afnameduur van de test is gemiddeld 20 minuten.

In de praktijk hebben we met collega’s in verschillende settingen de TRACE afgenomen (ziekenhuis, revalidatie, afasiecentrum). De test wordt door zowel collega’s als cliënten als pittig ervaren, door de mate van abstractie van de woorden, en doordat er in de keuzewoorden 2 woorden semantisch gerelateerd zijn, die allebei in zekere mate te associëren zijn met het doelwoord. Hierdoor ontstaan vaak (interessante) discussies met cliënten. Veel cliënten vinden het een leuke test om te doen, juist vanwege de hoge abstractiegraad van de woorden. De TRACE werkt met een goed/foutscore (1 of 0 punten per item), de maximumscore is 30 punten. Daarnaast is er ruimte om het soort fouten vast te leggen (semantisch verwant, ongerelateerd).

De TRACE heeft een normgroep van 164 gezonde proefpersonen (tabel A in de handleiding), waarin gecorrigeerd wordt voor leeftijd en opleidingsniveau. De normgroep is daarmee wel erg klein. De TRACE bevat ook gegevens van afasiepatiënten (59) en mensen met een Alzheimer Dementie (23), dit zijn echter geen normgroepen maar onderzoeksgroepen.

In de praktijk blijkt dat de TRACE vaker wordt gebruikt dan gedacht, voor cliënten die aan het plafond zitten van andere taaltesten, of cliënten die taalproblemen ervaren die niet goed te objectiveren zijn. De normgroep wordt wel gebruikt, maar het afnemen van de test en de gesprekken die daardoor ontstaan met cliënten zijn zeker zo waardevol.

Lydeke Fransenlogopedist

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889