Toolkit Begrijpend Lezen

Toolkit Begrijpend Lezen

Bedrijf: TOS Trainingen

Datum: 6 februari 2019

Plaats: Weesp

Link: https://www.tos-trainingen.nl/toolkit-begrijpend-lezen

Beschrijving:

Data: Zaterdag 28 september 2019 en zaterdag 12 oktober 2019

Locatie: Bibliotheek, Oudegracht 67, 1381 XX, Weesp

Studiebelasting: 24 uur

Geaccrediteerd met: 24 punten

Kinderen met een TOS krijgen met een grote waarschijnlijkheid gedurende hun schoolloopbaan problemen op gebied van begrijpend lezen. De training Toolkit Begrijpend Lezen biedt jou een compleet werkpakket om direct aan de slag te gaan met kinderen die problemen met begrijpend lezen hebben (geen dyslexie). De training is gericht op diagnostiek van en therapie bij begrijpend leesproblematiek. De tools die worden aangereikt zijn zowel gericht op diagnostiek als op therapie.

Inhoud training:

De eerste dag start met een theoretisch overzicht over taal, lezen en begrijpend lezen. Het ontwikkelingsproces van het leren lezen en de ontwikkeling van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen wordt toegelicht en ingebed in de gehele taalontwikkeling. Dan wordt ingegaan op wat kinderen nodig hebben om goede begrijpend lezers te worden. Daarnaast wordt verduidelijkt wat er mis kan gaan in de ontwikkeling van begrijpend lezen. Vervolgens wordt er een digitaal diagnostisch instrument geïntroduceerd voor diagnose van kinderen vanaf groep 6 tot en met klas 2 van het VO. De uitkomst van de diagnose maakt al behandelrichtingen zichtbaar.

De deelnemer voert in de periode tussen de twee cursusdagen in een diagnose uit bij een eigen patiënt (zij krijgt daarvoor een account mee naar huis). De diagnose wordt tijdens de tweede lesdag geëvalueerd en uitgewerkt. Vervolgens stelt  de cursist SMART-behandeldoelen op, op basis van de diagnose. Met behulp van de Toolkit stelt de cursist een therapieplan samen voor de eigen patiënt, waarmee zij direct aan de slag kan.

Deze tweedaagse cursus is gericht op diagnostiek en therapie bij kinderen met problemen op het gebied van begrijpend lezen vanaf groep 5 tot en met groep 8 in het reguliere of in het speciaal onderwijs of in het Voortgezet Onderwijs.

Organisatie training:

Twee trainingsdagen met een tussenperiode van 2 tot 3 weken. De eerste dag is gericht op de diagnostiek van begrijpendleesproblematiek. Gedurende de tussenperiode wordt een diagnose uitgewerkt van een eigen patiënt. De tweede dag staat in het teken van de diagnose en de vertaalslag naar therapie met behulp van de toolkit. De studiebelasting bestaat uit 12 contacturen en 12 uren voorbereiding en opdrachten.

Werkwijze training:

Plenaire uitwisseling, onderwijsleergesprek, praktisch oefenen, coöperatieve werkvormen.

Uitgebreide cursusmap, filmopnames, PowerPoint. Alle benodigde materialen worden verstrekt voor en tijdens de training. De deelnemer neemt zelf een laptop of tablet mee naar de training.

Reviews:

“Ik vind het een fijne cursus, ook goed toepasbaar in de praktijk. Ik heb meer inzicht gekregen in het begrijpend lezen en ik laat in het vervolg ook sommige therapieën zeker weg in mijn behandeling.”

“Fijne ruimte, verzorgde lunch, mooi materiaal, duidelijk verteld en een fijne afwisseling tussen luisteren en doen.”

“Een hele fijne cursus, reuze interessant onderwerp en nu maar gewoon proberen en mij eigen maken.”

“Graag iets meer tijd dan twee weken tussen de bijeenkomsten om meer te kunnen oefenen met het materiaal.”

Meer informatie of inschrijven: www.tos-trainingen.nl

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889