Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen

Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen

Bedrijf: TOS Trainingen

Datum: 7 februari 2019

Plaats: Weesp

Link: https://www.tos-trainingen.nl/toolkit-woordenschat

Beschrijving:

Data: Zaterdag 30 maart 2019 en zaterdag 13 april 2019

Locatie: Bibliotheek, Oudegracht 67, 1381 XX, Weesp

Studiebelasting: 24 uur

Geaccrediteerd met: 24 punten

TOS-kinderen hebben vaak problemen met het (na)vertellen van verhalen. Vertelvaardigheid begint bij het begrijpen van taal en van vertellingen. Hoe beter kinderen verhalen kunnen begrijpen en vervolgens voorspellen, hoe beter hun vertelvaardigheid zich zal ontwikkelen.

De training Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen biedt jou een compleet werkpakket om direct aan de slag te gaan met kinderen die een achterstand hebben op gebied van vertelvaardigheid. Deze training biedt een differentiaal diagnostiek met daaraan gekoppeld een differentiaal therapie.

Inhoud training:

Er wordt gestart met een inleiding en een theoretisch kader. Het ontwikkelingsproces van begrijpend luisteren en vertelvaardigheid wordt besproken. De inhoud is gericht op zowel verhaalbegrip als verhaalproductie. Er wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de problemen van vertelvaardigheid bij TOS-kinderen.

Er worden een aantal verschillende screeningsinstrumenten en diagnostische instrumenten voor begrijpend luisteren en vertelvaardigheid geïntroduceerd en vergeleken. Vervolgens wordt er een differentiaal diagnostiek vertelvaardigheid geïntroduceerd, gebaseerd op het model van Roth & Spekman (1984). In de periode tussen de twee bijeenkomsten voeren de cursisten een huiswerkopdracht diagnostiek vertelvaardigheid uit. De diagnostiek mondt uit in het stellen van therapiedoelen en het opstellen van een therapieplan voor een eigen patiënt.

Deze tweedaagse cursus is gericht op diagnostiek en therapie bij kinderen met problemen op het gebied van begrijpend luisteren en vertelvaardigheid vanaf vier jaar tot en met circa 10 jaar in het reguliere of in het speciaal onderwijs..

Organisatie training:

De training bestaat uit twee trainingsdagen met een tussenperiode van 2 tot 3 weken. De eerste dag is gericht op de diagnostiek van vertelvaardigheid. Gedurende de tussenperiode wordt een diagnose uitgewerkt van een eigen patiënt. De tweede dag staat in het teken van de diagnose en de vertaalslag naar therapie met behulp van de toolkit. De studiebelasting bestaat uit 12 contacturen en 12 uren voorbereiding inclusief de huiswerkopdracht.

Werkwijze training:

Plenaire uitwisseling,, onderwijsleergesprekken en coöperatieve werkvormen wisselen elkaar af tijdens de bijeenkomsten..

De inhoud wordt verduidelijkt met een Powerpointpresentatie, filmopnames en een uitgebreide cursusmap. Alle benodigde materialen worden verstrekt voor en tijdens de training.

Meer informatie of inschrijven: www.tos-trainingen.nl

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889