Scholing Stottertherapie bij jongeren en volwassen

Scholing Stottertherapie bij jongeren en volwassen

Bedrijf: Nascholing Zeeland-Fleuncy Specialists

Data:

Data
21-11-2019 - 09:30u tot 21-11-2019 - 17:00u
22-11-2019 - 09:30u tot 22-11-2019 - 17:00u
13-12-2019 - 09:30u tot 13-12-2019 - 17:00u

Plaats: Goes

Beschrijving:

Vernieuwd…. én een cursus om invulling aan je therapie te geven aan de hand van deze volledig herziene versie!

‘Stotteren, van theorie naar therapie’, 3e herziene druk, Mies Bezemer & Jan Bouwen., uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46906286. November 2018

Aankondiging

Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen

Deze cursus werd eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Bestemd voor:

Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen die stotteren. logopedisten-stottertherapeuten die hun vaardigheden willen oefenen

Methodiek:

Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

De cursus is geaccrediteerd voor 33 punten.

Data:

21 en 22 november en 13 december 2019, 9.30-17:00 uur

Locatie: nader te bepalen in Goes

Aanmelding mogelijk tot 24 oktober 2019

Mail: nascholinglogopediezeeland@gmail.com én bij mies.bezemer@gmail.com I.v.m vakanties graag bij beide adressen aanmelden.

Na ontvangst van je aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging. Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat word je hierover geïnformeerd. Maximaal aantal deelnemers is 22.

Kosten: 700 euro tot 11 deelnemers, 675 euro vanaf 11-15 deelnemers en 650 euro vanaf 15 deelnemers, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).

Omschrijving

Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt weer anders. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk. Daarom kiezen we er bij deze cursus voor eclectisch te werk te gaan. De basis wordt gevormd door het Erasmus 4- Componentenmodel waarbij de inhoud is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: Stotteren, van theorie naar therapie’, Mies Bezemer, & Jan Bouwen, 3e sterk herziene druk, 2018 ISBN: 978 90 46906286. Door de jaren heen is deze werkwijze verrijkt met nieuwe inzichten uit wereldwijde ontwikkelingen. De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden, ook op film, en uitwerkingen uit ruime eigen ervaringen.

In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke diagnostische middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele filmopnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma.

De door de NVLF aanvaarde Richtlijn Stotteren, zal aandacht krijgen binnen de cursus. De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is zal zeker aan de orde komen.

Doel:

Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
  • Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
  • Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
  • Hoe voert een logopedist de therapie uit?
  • hoe wordt een start gemaakt met de verbale training (zie ook vervolgcursus).
  • Hoe kunnen belangrijke mensen in de directe omgeving van de cliënt geïnformeerd dan wel ingeschakeld worden?
  • Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de therapie te realiseren?
  • Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline te verkiezen?

De cursus voldoet aan de aanbevelingen die gegeven worden in de ‘Richtlijn Stottertherapie’.

Behoefte aan meer training?

In januari 2020 wordt de cursus over therapie bij kinderen aangeboden, je kunt je al opgeven.

Omdat eerdere cursisten hadden aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van verbale training binnen stottertherapie hebben wij eerder een ‘vervolg’-training gepland die enthousiast ontvangen werd. Wij zullen daarom opnieuw een vervolgtraining verbale training plannen na januari 2020. Deelname aan déze training is uitsluitend mogelijk wanneer men een éérste training op het gebied van stottertherapie (óf kinderen, óf jongeren/volwassenen) bij ons heeft gevolgd.

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie, werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, leidde en werkte tot voor kort (bij) Stottercentrum Zeeland en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’(Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), Mies Bezemer, Jan Bouwen, uitg. Coutinho, inmiddels de 3e belangrijk herziene druk., 2018.

Zij neemt deel als docent, mentor en coach aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, leidde en werkte en tot voor kort (als) logopedist-stottertherapeut (binnen) Stottercentrum Zeeland. Riet werkt als ambulant begeleider/ cursus ontwikkeling bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant, en het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is nu werkzaam als stottertherapeut ZZP-er. Voorheen leidde en werkte zij (binnen) Stottercentrum Zeeland Ester begeleidde vele stagiaires en is ook mentor bij de ECSF.

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889