Psychodiagnostiek in het onderwijs

Psychodiagnostiek in het onderwijs

Bedrijf: Saxion Hogeschool

Datum: 07-02-2018 - 14:00u tot 07-02-2018 - 17:00u

Plaats: Deventer

Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Psychodiagnostiek-in-het-onderwijs/p/KCS112

Beschrijving:

Locatie-adres: Handelskade 75
Studieduur: 14 bijeenkomsten (woensdagmiddag)
Studiebelasting-uren: 84 uur
Lestijden: 14:00 – 17:00 uur
Kosten: € 2.750,00 p.p. exclusief BTW exclusief eventuele kosten voor literatuur en BTW.
Diplomering: Je ontvangt een post-hbo certificaat als je alle opdrachten voldoende hebt uitgevoerd.
Doelgroep: leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders

Cursusinhoud:
Deze cursus is een must voor professionals (leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders) die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Zij houden zich bezig met het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en (groeps)handelingsplannen, waarbij verantwoording op basis van zowel psychodiagnostische als didactische resultaten vereist is.

De cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.

Waarom deze opleiding:
In elke klas zitten enkele leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In de diagnostiek en hulp aan
deze leerlingen kan een leerkracht veel informatie verkrijgen door de afname van methode- en niet
methodegebonden toetsen (bijvoorbeeld CITO-toetsen).

Deze gegevens geven echter geen antwoord op vragen over de oorzaken van eventuele stagnatie en de cognitieve mogelijkheden van leerlingen. De oplossing kan bestaan uit aanpassing van de leerstof, maar bijvoorbeeld ook uit het veranderen van enkele randvoorwaarden voor het leren.
In beide gevallen is het uiteraard van groot belang de aanpassingen toe te spitsen op de individuele leerling. Informatie over didactische vaardigheden (lezen, spellen, rekenen, etc.) en cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, geheugen, etc.) is daarbij onontbeerlijk.
Hierbij vervult de WISC-III een centrale rol. Van leerkrachten en andere specialisten in het onderwijs vraagt dit kennis en vaardigheden in het duiden en integreren van deze resultaten.
Op deze wijze is een gedegen onderbouwing van ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen
mogelijk.

Wat kun u na een jaar?

 • U begrijpt wat de afname van cognitieve tests (bijvoorbeeld de WISC-III) inhoudt en hoe de resultaten van deze test tot stand komen. Daarnaast begrijpt u hoe de resultaten geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden om de zorg in het onderwijs beter op de leerling af te stemmen.
 • U heeft theoretische kennis en praktische ervaring opgedaan met proces- en handelingsgerichte diagnostiek van didactische vaardigheden (lezen, spelling, rekenen), het in kaart brengen van leerachterstanden en het signaleren van leerstoornissen.
 • U heeft inzicht in hoe cognitieve vaardigheden zich verhouden tot didactische vaardigheden. U weet op welke wijze de resultaten van een leerling geïntegreerd kunnen worden tot:
  • een verantwoorde inschatting van toekomstige mogelijkheden,
  • een reële opbouw van leerdoelen, waarbij het maximale potentieel van een leerling wordt benut,
  • een op de leerling toegespitst aanbod van zorg en onderwijs.

Samenwerking met andere specialismes in het onderwijs
Samenwerking met andere specialismes in het onderwijs Psychodiagnostiek van cognitieve vaardigheden wordt over het algemeen gedaan door (GZ-) psychologen, orthopedagogen en soms ook logopedisten. Diagnostiek van didactische vaardigheden wordt regelmatig ook door (gespecialiseerde) leerkrachten gedaan. Wanneer u over bovenstaande kennis en vaardigheden beschikt, bent u in staat om de resultaten uit psychodiagnostische onderzoeksverslagen op een dusdanige manier te interpreteren dat de vertaalslag naar de onderwijspraktijk gemaakt kan worden.

Onderdelen van de opleiding
Onderdelen van de opleiding:

 • Theoretisch referentiekader t.a.v. cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, geheugen) en diagnostiek van cognitieve vaardigheden.
 • Praktische kennis van de afname van cognitieve tests, de totstandkoming van de resultaten en interpretatie van de resultaten.
 • Kennis van de ontwikkeling van didactische vaardigheden, de relatie met bovengenoemde cognitieve vaardigheden, en (de signalering van) leerstoornissen.
 • Praktische kennis en oefening in de afname van niet -methodegebonden, didactische tests t.b.v. proces- en handelingsgerichte diagnostiek en signalering van achterstanden bij leerstoornissen.
 • Praktische oefening van rapportage van de gevonden resultaten, waarbij:
  • Door middel van een integratief beeld een volledig perspectief geschetst wordt op de cognitieve en didactische mogelijkheden van een leerling;
  • Wat vervolgens leidt tot een onderbouwd advies van leerdoelen, aanpassingen aan het onderwijs (stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren) en het toekomstperspectief van de leerling.

Verder informatie en aanmelding
Voor een overzicht van de lesdata verwijzen wij u naar onze webiste, klik dan hier.
Via het aanmeldformulier op deze webpagina kunt u zich eveneens aanmelden voor deze cursus.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op de projectcoördinator Betsie Gerrits; telefoon 088 – 019-3732 / e.a.gerrits@saxion.nl

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889