Psychodiagnostiek in het onderwijs

Psychodiagnostiek in het onderwijs

Bedrijf: Saxion Hogeschool

Datum: 22-01-2020 - 14:00u tot 22-01-2020 - 17:00u

Plaats: Deventer

Link: https://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Psychodiagnostiek-in-het-onderwijs/p/KCS112

Beschrijving:

Beschrijving

Deze cursus is een must voor professionals (leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders) die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Met de wet op het passend onderwijs zullen steeds meer leerkrachten te maken krijgen met de interpretatie van psychodiagnostische gegevens. Zij zullen zich bezighouden met het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en (groeps)handelingsplannen, waarbij verantwoording op basis van zowel psychodiagnostische als didactische resultaten vereist is, en met name de integratie van deze resultaten.

De verantwoording van ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen zal zowel in gesprekken met ouders, als in contact met andere professionals in het onderwijs een steeds grotere rol gaan spelen.

Daarnaast helpt het de leerkracht zijn handelen in de klas op een onderbouwde manier bij te stellen, om het onderwijs op de meest passende manier vorm te kunnen geven.

Inhoud van de training

Deze cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.

Onderdelen van de opleiding:

 • Theoretisch referentiekader t.a.v. cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, geheugen) en diagnostiek van cognitieve vaardigheden.
 • Praktische kennis van de afname van cognitieve tests, de totstandkoming van de resultaten en interpretatie van de resultaten.
 • Kennis van de ontwikkeling van didactische vaardigheden, de relatie met bovengenoemde cognitieve vaardigheden, en (de signalering van) leerstoornissen.
 • Praktische kennis en oefening in de afname van niet -methodegebonden, didactische tests t.b.v. proces- en handelingsgerichte diagnostiek en signalering van achterstanden bij leerstoornissen.
 • Praktische oefening van rapportage van de gevonden resultaten, waarbij:
  • Door middel van een integratief beeld een volledig perspectief geschetst wordt op de cognitieve en didactische mogelijkheden van een leerling;
  • Wat vervolgens leidt tot een onderbouwd advies van leerdoelen, aanpassingen aan het onderwijs (stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren) en het toekomstperspectief van de leerling.

Wat levert de training u in het kort op?

 • Een evidence-informed benadering van cognitieve capaciteiten in de klas.
 • Onderwijs en zorg afstemmen op de individuele behoeften van een leerling.
 • De waarde van testresultaten voor het vormgeven van onderwijs.

Handelingsgericht werken op basis van diagnostische resultaten.

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889