Logopedie en lees- en spellingproblemen: Diagnostiek

Logopedie en lees- en spellingproblemen: Diagnostiek

Bedrijf: Pearson Academy

Datum: 06-06-2020 - 09:30u tot 06-06-2020 - 16:30u

Plaats: Amersfoort

Link: https://www.pearsonacademy.nl/logopedie-en-lees-en-spellingproblemen-diagnostiek

Beschrijving:

Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Deze cursusdag gaat over de diagnostiek van lezen en spellen en is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen bij wie ze problemen met het (leren) lezen en spellen signaleren. Gedurende de trainingsdag wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen aan de hand van geluidsfragmenten en geschreven teksten.

Hoe kun je problemen met lezen en spellen herkennen? Wanneer is er sprake van dyslexie? Wat is de rol van het werkgeheugen hierbij? Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke rol spelen taalvaardigheden bij het lezen en spellen? Na het volgen van deze dag kan de logopedist relevant onderzoek afnemen op gebied van lezen en spellen, de scores interpreteren en met elkaar in verband brengen, waarbij ze ook de relevante gegevens op het gebied van de taalontwikkeling kan meenemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Lezen en spellen in relatie tot taalvaardigheden
  • Beschikbare instrumenten voor de diagnostiek
  • Praktische oefening met diverse instrumenten
  • Casuïstiek

Voorafgaand aan de trainingsdag lezen de deelnemers relevante literatuur en bereiden een casus voor.

Doelstelling

Na afloop van de training is de deelnemer:

  1. bekend met de achtergrond van lees- en spellingproblemen
  2. bekend met verschillende methoden om lees- en spellingproblemen in kaart te brengen (EMT, Klepel, PI-dictee, Kleuterscreening, Dyslexie Screening Test, Fonemische Analyse Test, Continu Benoemen & Woordlezen, CELF)
  3. in staat om diagnostiek m.b.t. lezen en spellen uit te voeren
  4. in staat om lees- en spellingproblemen te interpreteren in het licht van andere logopedische problemen
  5. in staat om op basis van casuïstiek een logopedische diagnose te stellen

Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen met een IQ > 75 die (nog) weinig ervaring hebben met lees-en spellingproblemen.

Trainer

Deze training wordt gegeven door Mirjam Koop.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 16 punten voor logopedisten.

Bijzonderheden

Er is ook een training over de behandeling van lees- en spellingproblemen. Klik hier voor meer informatie.
Wilt u meer weten over de relatie geheugen, logopedie en taal? Bekijk dan ons aanbod  in de reeks geheugen en logopedie.

Deze training is heel geschikt als incompany training. Op eigen locatie met collega’s, team, afdeling of logopediekring. Meer weten? Stuur een mail naar info@pearsonacademy.nl

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889