Jubileum Symposium. Stotteren. Wetenschap en klinische praktijk

Jubileum Symposium. Stotteren. Wetenschap en klinische praktijk

Bedrijf: Erasmus MC

Datum: 22-10-2019 - 09:00u tot 22-10-2019 - 17:00u

Plaats: Rotterdam

Link: https://www6.erasmusmc.nl/kno/stotteren/

Beschrijving:

01-11-2019 is dr. Marie-Christine Franken, klinisch linguïst-logopedist-stottertherapeut, 25 jaar verbonden aan de afdeling KNO van het Erasmus MC te Rotterdam.

Ter gelegenheid hiervan wordt er een vakinhoudelijk symposium over stotteren georganiseerd, waarin wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk bij jonge kinderen aan bod komen.

Wat zijn de recente bevindingen bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genetica, neurologie en gedrag bij stotteren? Hoe gaat de behandeling van jonge kinderen die stotteren in zijn werk?

Het programma:

PROGRAMMA 22 OKTOBER 2019

8.30 – 9.15 u

Ontvangst en registratie

9.15 u

Opening
Prof. dr. Rob Baatenburg de Jong en dr. Marie-Christine Franken
Dagvoorzitter: Marie-Christine Franken

9.30 u

Thema: Genetica
De genetische basis van stotteren
Dr. Else Eising

10.00 u

How to Act (Acceptatie en Commitment Therapie) in de ouderbegeleiding bij jonge kinderen?
Femke de Smit

10.30 u

Thema: Neurologie
Stotteren als neurologische ontwikkelingsstoornis: evidentie en theorie.
Prof.dr.Luc deNil

11.00 u

Pauze

11.30 u

Versterken van vloeiend spraak in het Lidcombe Programma- een goede dosering van positieve aandacht?
Irma Uijterlinde

12.00 u

Thema: Gedrag-spraakmotoriek
Stotteren gebaseerd op een geringere spraakmotorische vaardigheid? Inzichten en bevindingen.
Prof.dr.Pascal van Lieshout

12.30 u

Het spraakmotorisch domein in de Restart-DCM behandeling voor jonge kinderen.
Lesley Bosschaart

13.00 u

Lunch

14.00 u

Thema: Gedrag-temperament
Waarom temperament een cruciale factor is bij stotteren.
Dr. Kurt Eggers

14.30 u

Het emotioneel (-cognitieve) domein in de Restart-DCM behandeling bij jonge kinderen
Ellen Laroes

15.00 u

Thema: Gedrag-taal
Language and stuttering: recent findings
Prof.dr. Nan Bernstein Ratner *- online video presentatie en Q&A

16.00 u

Pauze

16.30 u

Het linguïstisch domein in de behandeling van jonge kinderen die stotteren
Anneke Busser

Samenvatting en conclusie, afronding
Marie Christine Franken

17.00 u

Borrel

17.45 u

Einde

 

Inschrijving 

*De presentatie van Nan Bernstein Ratner wordt in het Engels gegeven.

AANMELDENdoor hierop te klikken komt men in een aanmeldformulier.

Accreditatie

Voor het symposium wordt accreditatie aangevraagd bij ADAP voor Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Kosten deelname

€ 175,- (Early bird), na 1 augustus  € 210,-

Betaling via automatische incasso na aanmelding.

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889