Intelligentie, IQ-tests, taal en logopedie

Intelligentie, IQ-tests, taal en logopedie

Bedrijf: Pearson Academy

Data:

Data
12-05-2020 - 10:00u tot 26-05-2020 - 17:00u
27-10-2020 - 10:00u tot 10-11-2020 - 17:00u

Plaats: Eindhoven - Utrecht

Link: https://www.pearsonacademy.nl/intelligentie-iq-tests-taal-en-logopedie?utm_source=nvlf&utm_medium=website&utm_campaign=training_intelligentietests_taal_logopedie

Beschrijving:

De grootste patiëntengroep voor logopedisten zijn kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Met logopedische diagnostiek worden de spraak- en/of taalontwikkeling van deze kinderen in kaart gebracht.

De spraak- en taalontwikkeling kan echter niet los gezien worden van de totale ontwikkeling van een kind. Een belangrijk aspect hierbij is cognitie: wat zijn de intellectuele mogelijkheden van een kind?

Wat is intelligentie eigenlijk? Wat weten we over cognitie en taal? Wat wordt er eigenlijk getest als er een intelligentietest wordt afgenomen? Welke verschillen zijn er tussen nonverbale en verbale intelligentietesten? En hoe sluit je als logopedist aan bij de gegevens die verkregen worden tijdens intelligentieonderzoek?

Tijdens deze training worden bovengenoemde vragen beantwoord. Ook worden de meest gangbare intelligentietesten besproken. Uiteindelijk kunt u hierdoor de gegevens die vanuit een intelligentieonderzoek zijn verkregen combineren met uw logopedische diagnostische gegevens om zo een volledig beeld te kunnen schetsen van de taalontwikkeling van een kind.

Inhoud

Kinderen met spraak- en/of taalproblemen worden door een psycholoog of orthopedagoog gezien en er wordt een intelligentietest afgenomen. Samenwerking tussen logopedist en orthopedagoog of psycholoog is zelfs noodzakelijk om een specifieke taalontwikkelingsstoornis vast te kunnen stellen. De training is verdeeld over twee dagen waarbij op zowel diagnostiek als behandeling wordt ingegaan.

De onderwerpen van dag 1:

  • Wat is intelligentie
  • Wat zeggen intelligentietests over taal?
  • Wat zegt taal over intelligentie?
  • Bespreken diverse intelligentietests
  • Diagnostiek bij taalproblematiek bij kinderen

De onderwerpen van dag 2:

  • Van diagnostiek naar behandeling
  • Interpretatie testscores met betrekking tot taal(ontwikkeling)
  • Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen
  • Opstellen behandeldoelen
  • Samenwerking met andere disciplines

Tussen de beide trainingsdagen maken de deelnemers twee opdrachten.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor logopedisten. Remedial teachters zijn uiteraard ook van harte welkom.

Trainers

Deze training zal worden gegeven door Marjolein Coppens en Janneke de Waal.

Bijzonderheden

Deelnemers ontvangen het boek ‘Handboek intelligentietheorie en testgebruik’ van W.C.M. Resing (2015).

Accreditatie

Deze training is via St.ADAP geaccrediteerd met 16 punten voor logopedisten.

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889