Extra cursus Communicatieve taaltherapie CT-1

Extra cursus Communicatieve taaltherapie CT-1

Bedrijf: Hogeschool Utrecht, Centrum voor Paramedische Studies

Datum: 01-01-1970 - 00:00u tot 01-01-1970 - 00:00u

Plaats: Utrecht

Link: http://www.werkenstudie.hu.nl

Beschrijving:

Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken (CT 1)

Omdat onze reguliere CT-1 cursus al heel snel volgeboekt was en er veel vraag is naar deze cursus, bieden wij in het najaar2018  een extra CT-1 cursus aan.

 

Omschrijving

Deze praktische cursus is gericht op het evidence based logopedisch handelen bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) met een taalniveau van nul tot 2;3 jaar. Het gaat dus om kinderen met een TOS die niet of nauwelijks spreken of die niet verder komen dan een-/tweewoorduitingen.

Centraal staat communicatieve taaltherapie, waarbij de spelsituatie het uitgangspunt is om de communicatieve mogelijkheden uit te breiden, de fonologische ontwikkeling te stimuleren en om de woordenschat uit te breiden en het kind te stimuleren tot het gebruik van twee- en meerwoorduitingen. U past het geleerde direct toe op een casus uit uw eigen beroepspraktijk.

Na de cursus hebt u geleerd te reflecteren op uw eigen systematisch logopedisch handelen bij kinderen met een taalniveau van nul tot 2;3 jaar. U bent in staat onderbouwde keuzes te maken in de diagnostiek en u kunt beïnvloedende factoren identificeren en opnemen in uw hypothese en klinische redenering. Verder kunt u op basis van de klinische redenering een werkbaar behandelplan opstellen en uitvoeren volgens de uitgangspunten van communicatieve taaltherapie.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • normale taalontwikkeling tot 2;3 jaar
  • klacht, anamnese, onderzoeksplan, onderzoek, diagnose en klinisch redeneren rond de diagnose, met gebruik van ICF-terminologie
  • behandelplan opstellen voor een kind met een taalontwikkelingsstoornis met SMART-doelen gericht op het verminderen van de stoornis en het verbeteren van communicatie en participatie
  • uitbreiden van communicatieve functies
  • aanleren van de eerste 50 tot 200 woorden in combinatie met de vroege fonologische ontwikkeling
  • stimuleren van het gebruik van twee- en meerwoorduitingen.
  • het informeren en begeleiden van de omgeving van het nauwelijks sprekende kind
  • zoeken naar relevante bronnen in de literatuur

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’. Een belangrijke bron is de recent gepubliceerde richtlijn ‘Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen’.

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van videofragmenten en casuïstiek, met uitleg van de docent en veel aandacht voor recente ontwikkelingen. De cursisten oefenen met communicatieve taaltherapie aan de hand van een zelf ingebrachte casus, waar zij persoonlijke feedback op krijgen. Behalve een casus is het ook mogelijk tijdens de cursus een ander beroepsproduct met betrekking tot taalontwikkelingsstoornissen uit te werken.

Er zijn drie cursussen voor communicatieve taaltherapie, ingedeeld naar taalleeftijd van kinderen met TOS. De andere cursussen zijn gericht op kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar en kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar.

Doelgroep

Logopedisten die werken met nauwelijks sprekende peuters en kleuters. Dit kunnen ook kinderen zijn met een verstandelijke beperking.

Literatuur

Verplichte literatuur tijdens de cursus:

Dungen, L. van den & N. den Boon (2001). Beginnende communicatie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Dungen, L. van den (2007). Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Bussum: Coutinho (of een latere druk)

Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G. & Singer, I. (2017). Handboek Taalontwikkelingsstoornissen. Muiderberg: Coutinho.

Schaerlaekens, A. (2008). De taalontwikkeling van het kind. Groningen: Wolters Noordhoff

Accreditatie

Studiebelasting: 60 uur (21 contacturen, 39 zelfstudie uren)

Een Bewijs van Deelname wordt verstrekt.

De cursus is geaccrediteerd bij Stichting ADAP voor 51,5punten (de overige punten zijn (nog) niet geaccrediteerde punten).

Docent

Mw. drs. Brigitte M. Decuyper is logopedist-linguïst met een vrijgevestigde praktijk in Nieuwegein.

Na haar studie Algemene Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel (België), behaalde zij een Master Taalwetenschap en rondde ze haar lerarenopleiding af (1996). In 2008 studeerde ze als logopedist af aan Hogeschool Utrecht. Zij behandelt nu voornamelijk kinderen met ernstige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen en heeft zich ook gespecialiseerd in preverbale logopedie.

Cursusdata: 31 oktober, 28 november en 19 december 2018

Kosten: € 1.095,-

Meer informatie of aanmelden:

Hogeschool Utrecht, Centrum voor Paramedische Studies

Coördinator Post-HBO: Karin Verheij, MEd karin.verheij@hu.nl

T 088 – 481 5214

W www.werkenstudie.hu.nl

E CPSlogopedie@hu.nl

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889