Aphasia Clinics 2019

Aphasia Clinics 2019

Bedrijf: Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam (IHGR)

Datum: 22-03-2019 - 10:00u tot 22-03-2019 - 17:00u

Plaats: Erasmus MC Rotterdam

Link: https://www.aanmelder.nl/aphasiaclinics2019

Beschrijving:

Een gestoorde taal- en spraakproductie na verworven hersenletsel is vaak herkenbaar aan fonematisch foutieve woorden. Hieraan kan een fonologische stoornis, een probleem met het selecteren en ordenen van fonemen, aan ten grondslag liggen of een spraakapraxie, het programmeren van de articulatoren. Dit zijn twee verschillende onderliggende mechanismen, maar in de klinische praktijk is het toch vaak lastig om het onderscheid te maken vanwege een groot aantal overeenkomsten in de defecte output. De 8e editie van de Aphasia Clinics staat in het teken van dit onderwerp.

De theoretische kaders over spraakapraxie en fonologische stoornissen worden gepresenteerd met nieuwe inzichten vanuit recent onderzoek. Het door het UMCG/RUG ontwikkelde  nieuwe observatieformulier voor spraakapraxie wordt  toegelicht met aansluitend de  behandelmogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van fonologische stoornissen komen  eveneens aan bod.

De complexe differentiaaldiagnostiek voor deze twee stoornissen in de mondelinge output kan gevolgen hebben voor de logopedische behandeling. We organiseren een interactieve “battle” tussen de sprekers en het publiek waarin we proberen consensus te bereiken over de wijze van diagnosticeren en de bijpassende behandeling, onder meer aan de hand van enkele casussen.

Het meeste onderzoek naar de achtergrond van fonematische fouten is verricht bij patiënten met een beroerte. Echter, de discussie over het onderliggende mechanisme: fonologische stoornis of spraakapraxie is  ook relevant  bij twee minder frequent voorkomende  neurologische aandoeningen zoals  het Foreign Accent Syndrome en Primaire Progressieve Afasie.

Zowel in onderzoek als in de klinische praktijk is de vraag “is er sprake van  een fonologische stoornis of spraakapraxie?” een hot topic. Wij hopen dat u na deze dag meer weet over het onderscheid tussen een fonologische stoornis en een spraakapraxie en over de  behandeling van deze gevolgen van hersenletsel op taal en/of spraak.

Namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam

Dr. Femke Nouwens, klinisch linguïst en logopedist

Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst

Dr. Evy Visch-Brink, klinisch linguïst

 

Programma:

  • Theoretisch kader en nieuwe inzichten spraakapraxie

Roel Jonkers, Rijksuniversiteit Groningen

  • Theoretisch kader en nieuwe inzichten fonologische stoornissen

Organisatoren, Erasmus MC Rotterdam

  • Diagnostiek en behandeling spraakapraxie: nieuw observatieformulier

Judith Feiken, Universitair Medisch Centrum Groningen

  • Vernieuwd fonologisch therapieprogramma FIKS

Miranda de Waard – van Rijn, Rijndam Revalidatie Rotterdam

  • Foreign Accent Syndrome: fonologische stoornis of spraakapraxie?

Jo Verhoeven, City University of London / Universiteit Antwerpen

  • Primaire Progressieve Afasie: fonologische stoornis of spraakapraxie?

Afd. Neurologie & Neuropsychologie, Erasmus MC Rotterdam

  • Een interactieve “battle” tussen de sprekers en het publiek om consensus te bereiken over de diagnostiek en behandeling van fonologische stoornissen en spraakapraxie

 

Informatie:

Kosten: €150,-, inclusief lunch.

Meer actuele informatie vindt u op de inschrijfpagina, waar u zich ook kunt aanmelden voor de Aphasia Clinics 2019: www.aanmelder.nl/aphasiaclinics2019.

Betaling via iDeal op onze aanmeldpagina (zie link hierboven). Uw inschrijving is definitief zodra wij uw betaling hebben ontvangen. U ontvangt automatisch een bevestiging via onze aanmeldpagina. Tot twee weken voor de Clinic kunt u kosteloos annuleren via onze aanmeldpagina.

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889