Zorg voor mensen met afasie in de eerste lijn & Participeren met Afasie

Zorg voor mensen met afasie in de eerste lijn & Participeren met Afasie

Bedrijf: Hogeschool Utrecht, Centrum voor Paramedische Studies

Datum: 21 juni 2018

Plaats: Utrecht

Link: http://www.werkenstudie.hu.nl

Beschrijving:

Zorg voor mensen met afasie in de eerste lijn & Participeren met Afasie

Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Een voor de persoon zelf waardevolle rol in de maatschappij vervullen, het participeren, lukt in veel gevallen niet meer zoals voorheen.

Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van het groot belang. Het identificeren en behandelen van participatieproblemen is complex. Het vergt, onder andere, creativiteit en een brede kijk op revalidatie.

De opleiding logopedie Utrecht heeft twee nieuwe PostHBO-cursussen over afasie ontwikkeld.

 

Zorg voor mensen met afasie in de eerste lijn

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie.

De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken. Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.

 

Participeren met afasie

In deze cursus ontwikkelt de cursist een instrument om, in samenspraak met de persoon met afasie, diens leven met afasie in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan vastgesteld worden wat de belangrijkste belemmeringen zijn om te participeren en kunnen concrete doelen gesteld worden om deze participatie te verbeteren.

Als onderdeel van de cursus gaat de cursist met een persoon met afasie uit de eigen werksetting in gesprek over diens leven met afasie, met behulp van het ontwikkelde instrument. In de daaropvolgende cursusdag worden de ervaringen van de cursisten besproken, casus gepresenteerd en mogelijkheden tot interventie doorgenomen.

 

Docent: Drs. Marloes Veldkamp.

Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Zij heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak-, en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht

 

Accreditatie:

Accreditatie wordt voor beide cursussen aangevraagd bij StAdap

 

Voor meer informatie, cursusdata, kosten en aanmelding: www.werkenstudie.hu.nl

Of neem contact op met:

Hogeschool Utrecht, Centrum voor Paramedische Studies

Coördinator Post-HBO: Karin Verheij, MEd karin.verheij@hu.nl

T 088 – 481 5214

CPSlogopedie@hu.nl

Over ons

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6000 leden die bij ons zijn aangesloten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden

E: logopedie@nvlf.nl
W: www.nvlf.nl
T: 0348-457070

Social media

Contact

Performis BV verzorgt in opdracht van de NVLF de plaatsing van rubrieksadvertenties in Vraag & Aanbod. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Performis BV
Postbus 2396
5202 CJ 's-Hertogenbosch

E: vraagenaanbod@performis.nl
W: www.performis.nl
T: 073-6895889